HORARIS D’ENTRENAMENT

Horaris Temporada 2017-2018:

*Els horaris estan subjectes a les modificacions que s’escaiguin per motius aliens al club. Si fos el cas, es farà saber a tots els jugadors implicats.

En cas de dubtes o informació per saber l’equip assignat contacteu amb la Junta Directiva:

cv.latorredeclaramunt@gmail.com